Portfolio

Educatief materiaal + bijbehorende website Todos

Voor Todos (Toekomst Door Sport) maken wij een educatief bewustwordingspakket voor scholen. Het pakket laat leerlingen zich bewust worden van hun eigen situatie. Het project bestaat uit posters, strips, teksten, spelopdrachten en tekstuele opdrachten, een musical, een debatproject en een website.

Opdrachtgever: Todos
Producten::
5 Leerlingboekjes
Docenthandleiding
Musical (po en vo)
Debatproject (vo)
Website