Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Definities 1.1 Onder “Vintagonist” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de V.o.f., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 34144449. 1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Vintagonist.com een bestelling plaatst. Artikel 2 : Toepasselijkheid 2.1 Deze … Meer lezen over Algemene Voorwaarden